Tiêu chuẩn xi lanh thủy lực và khí nén TCVN 8017:2008

By |2019-05-20T15:44:50+00:00Tháng Tư 28th, 2019|Kỹ Thuật Thủy Lực|

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8017 : 2008 XY LANH THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN – THÔNG SỐ Hydraulic and pneumatic cylinders - Parameters Lời nói đầu TCVN 8017 : 2008 thay thế Bảng 1 và Bảng 4 TCVN 2014 [...]