Nếu nhiệt độ dầu tăng cao, khả năng bôi trơn sẽ giảm, đồng thời khả năng oxy hóa dầu cũng tăng, dẫn đến sự ăn mòn các bộ phận và hình thành các cặn lắng trong hệ thống.

Các loại dầu thủy lực hiện nay có thể vận hành ở 82°C tỏng khi vài chục năm trước dây nhiệt độ giới hạn chỉ đặt được 49°C, vì vậy cần phải duy trì nhiệt độ dầu ở mức quy định.

Chúng ta đều biết rằng thiết kế hình dạng và kích thước bình chứa dầu thuận tiện cho việc làm mát không lúc nào cũng áp dụng được trong thực tế vì những ràng buộc về không gian lắp đặt nên phải tiến hành biện pháp làm mát dầu khác.

Có hai hệ thống làm mát dầu chính hiện nay đó là làm mát dầu bằng không khí và làm mát dầu bằng nước.

1. Bộ làm mát dầu bằng không khí

Bộ làm mát dầu bằng không khí có thể là những cánh tỏa nhiệt gắn gheo chiều dài của đường ống để tạo ra sự truyền nhiệt tốt nhất. Nhiệt của dầu trong các ống sẽ truyền ra không khí nhanh hơn nhờ những cánh tỏa nhiệt này. Bộ tản nhiệt còn có thể gắn dưới đáy bình chứa. Quạt tản nhiệt có lợi thế hơn bộ làm nhiệt bằng nước là có thể sử dụng mà không cần thiết bị phụ trợ.

Bộ làm mát dầu bằng không khí mà HULOMECH sử dụng

2. Bộ làm mát dầu bằng nước

Bộ làm mát bằng nước thường có khả năng làm mát cao hơn bộ làm mát bằng không khí/ Trong thiết bị này dầu đi qua đường ống xung quanh có nước tuần hoàn. Nhiệt độ sẽ giảm nhanh chóng.

Bộ tản nhiệt dầu bằng nước mà HULOMECH sử dụng