Bơm trục vít là một biến thể của bơm bánh răng. Ở đây nếu bơm bánh răng nghiêng có vô số răng nhỏ thì chiều dàu và góc nghiêng của răng lớn thì bánh răng sẽ thành trục vít.

Bơm trục vít

 

Bơm trục vít thường được sản xuất thành 3 loại phân chia theo áp suất:

  • Loại áp suất thấp: 10 tới 15 bar
  • Loại áp suất trung bình: 30 tới 60 bar
  • Loại áp suất cao: 60 tới 200 bar

Bơm trục vít có đặc điểm là dầu được luân chuyển từ buồng hút sang buồng nén theo chiều trục và không có hiện tượng chèn dầu ở chân ren.

Nhược điểm của bơm trục vít là chế tạo khá là phức tạp tuy nhiên ưu điểm của bơm trục vít là chạy êm và độ giao động của lư lượng bé.